Cennik

Ceny netto

Liczba dokumentówRyczałt
do 1050 zł
11-20100
21-40200 zł
41-70300 zł
71-100400 zł
101-150500 zł
151-200600 zł
powyżej 200ustalenia

Liczba dokumentów w miesiącuKsiążka Przychodów i rozchodów
do 10100 zł
11-20150 zł
21-40250 zł
41-70350 zł
71-100450 zł
101-150550 zł
151-200650 zł
powyżej 200ustalenia

Liczba dokumentów w miesiącuKarta podatkowa
do 1050 zł
11-20100
21-40200 zł
41-70300 zł
71-100400 zł
101-150500 zł
151-200600 zł
powyżej 200ustalenia

Liczba dokumentów w miesiącuKsięgi handlowe
do 10450 zł
11-20500 zł
21-40600 zł
41-70700 zł
71-100800 zł
101-150900 zł
151-2001 000 zł
powyżej 200ustalenia

Liczba dokumentów w miesiącuEwidencja vat
do 10100 zł
11-20100 zł
21-40100 zł
41-70100 zł
71-100100 zł
101-150100 zł
151-200100 zł
powyżej 200ustalenia

Usługi Opłata miesięczna
Pracownik etatowy30 zł
Zleceniobiorca25 zł
Pełna obsługa wspólnot mieszkaniowych 800 zł
Wykonawca dzieła / osoba powołana do prac w zarządzie/wspólnik spółki cywilnej20 zł
OpisOpłata
Wystawienie PIT-11/40 oraz IMIR – wysyłka do pracownika drogą elektroniczną5,00 zł
Wystawienie PIT-11/40 oraz IMIR – wysyłka do pracownika pocztą tradycyjną10,00 zł
Wystawienie PIT-11/40 oraz IMIR – przekazanie pracodawcy w formie papierowej8,00 zł
Rozliczenie delegacji krajowej10,00 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej20,00 zł
OpisOpłata
Przygotowanie i złożenie zgłoszeń: VAT-R, NIP-2, NIP-7, NIP-830,00 zł
Zgłoszenie zmiany do CEIDG drogą elektroniczną (w tym zawieszenie, wznowienie)
30,00 zł

Ceny brutto

Usługi dodatkowe 
Sporządzenie wniosku kredytowego (stawka godz)100,00 zł
Sporządzenie sprawozdania statystycznego (stawka godz)100,00 zł
Sporządzanie analiz finansowych np. uproszczony bilans, rachunek zysków i strat itp.. (stawka godz)100,00 zł
Wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia ZUS30,00 zł
Wystąpienie o wydanie i odbiór zaświadczenia US30,00 zł
Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okres poprzedzający podjęcie współpracy (stawka godz)75,00 zł
Pisma sporządzane w imieniu i na życznie Klienta – składanie w ZUS i US (stawka godz – nie mniej niż 35zł)75,00 zł
Wydanie zaświadczenia o zarobkach/dochodach/składkach/zatrudnieniu na druku zewnętrznym10,00 zł
Przesyłanie korespondencji w imieniu klienta cena za 1 list (w tym koperta opłata pocztowa standardowa)9,00 zł
Wystawienie noty korygującej (bez wysyłki pocztowej – z wysyłką + 5zł)5,00 zł
Wystawienie faktury lub faktury korygującej (bez wysyłki pocztowej z wysyłką + 5zł)10,00 zł
Sporządzenie wniosku do PUP o staż lub prace interwencyjne 100,00 zł
Sporządzenie wniosku do PUP o doposażenie stanowiska pracy200,00 zł
Sporządzenie wniosku do PUP o przyznanie środków na podjęcie działaności gospodarczej300,00 zł
Sporządzenie wniosków o refundację z PFRONod 45 zł

Strony: 1 2