Cennik

Usługi w cenie

Gratis w cenie obsługi księgowej
Doradztwo w zakresie założęnia firmy, wyboru bądź zmiany formy opodatkowania 
Bieżące doradztwo w toku prowadzonej działalności; konsultacje w zakresie inwestycji, bieżących wydatków, itp.. 
Sporządzenie kompletu dokumentów rejestrujących działalność gospodarczą
Złożenie dokumentów rejstrujących działaność gospodarczą 
Złożenie dokumentów zgłoszeniowych i rejestracyjnych w ZUS i US 
Sporządzenie umów (np.. Spółki cywilnej, użyczenia, darowizny, najmu)
Aktualizacja wpisu do CEIDG
Reprezentacja podatnika w czasie kontroli podatkowej (reprezentant do spraw kontroli podatkowych)
Szkolenie przedsiębiorcy w zakresie obowiązków na nim ciążących (np.. Dokumentowanie sprzedaży, wystawienie FV, dochodów wewnętrznych)
Comiesięczne zestawienia z wyników finansowych firmy (zestawienie obrotów, przychodów, dochodu, limitów np.. Do kasy fiskalnej, do KRUS, do VAT itp.)
Gratis w cenie obsługi kadrowo płacowej
Reprezentacja ubezpieczonego przez ZUS
Przyjmowanie kontroli ZUS w siedzibie biura rachunkowego
Doradztwo dotyczące zatrudnienia pracowników
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczeń
Wydawanie zaświadczeń dla pracowników (na druk biura ProPIT)
Przygotowanie dokumentów do wypłaty zasiłku macierzyńskiego
Dokumentacja dotycząca zwolnienia pracownika (rozwiązanie umowy, PIT-11, wyrejestrowanie z ZUS, wydanie świadectwa)
Sporządzenie umów, aneksów, regulaminów
Rozliczanie urlopów 
Rozliczanie zwolnień lekarskich 

Strony: 1 2