Prowadzenie kadr i płac– sporządzanie list płac oraz samodzielne naliczanie wynagrodzeń pracowników,
– sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PFRON, PIT,
– rejestrowanie, wyrejestrowanie oraz zgłaszanie wszelkich zmian dla pracowników,
– sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
– obliczanie zasiłków chorobowych,

– badania i szkolenia BHP
– przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
– kontakt z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, UP).
-przygotowywanie świadectw pracy